Warunki gwarancji

Dostarczane przez nas produkty wykonano przy zastosowaniu wartościowych materiałów i najnowszej technologii oraz gruntownie przetestowano. Na każde urządzenie udzielamy 12-, 24- lub 36-miesięcznej gwarancji (w zależności od produktu) na materiały oraz jakość wykonania.

Zgodnie z obowiązującym prawem umowa sprzedaży zawarta została pomiędzy Państwem a firmą w której nabyli Państwo dystrybuowany przez nas produkt (dystrybucja odbywa się również poza naszym sklepem firmowym).

W celu realizacji naprawy w oparciu o stosowane przepisy o sprzedaży konsumenckiej (zakup na paragon) lub innego rodzaju gwarancji na warunkach określonych pomiędzy Państwem a Sprzedawcą (zakup na fakturę) prosimy o kontakt ze Sprzedawcą od którego nabyli Państwo reklamowany produkt. W przypadku reklamacji wniesionej bezpośrednio do naszej firmy konieczne jest przedstawienie potwierdzenia zakupu otrzymanego od Sprzedawcy.

Uwaga: Państwa produkt może być objęty dodatkowymi programami ochrony gwarancyjnej: gwarancją producenta i/lub gwarancją dystrybutora, na warunkach każdego z tych programów.

Szczegółowe warunki gwarancji znajdą Państwo poniżej.

Wymienione dodatkowe programy ochrony gwarancyjnej nie zastępują odpowiedzialności sprzedawcy (wystawca paragonu lub faktury) z tytułu odpowiedzialności za dostawę towaru zgodnie z Umową. W oparciu o dodatkowy program gwarancyjny mogą Państwo naprawić lub wymienić uszkodzony produkt w naszej firmie. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać uszkodzony produkt na adres firmy. Wyżej wymienione dodatkowe programy gwarancyjne nie obejmują kosztów przesyłki uszkodzonych produktów do firmy i z powrotem oraz kosztów dodatkowego przeglądu (dotyczy jedynie sytuacji, gdy dołączony opis nie jest wystarczający do weryfikacji uszkodzenia).

Warunki dodatkowej ochrony gwarancyjnej firmy COELMOTORSPORT Andrzej Krygier.

1. Okres gwarancji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy od daty zakupu (w zależności od produktu) i obejmuje wyłącznie wady wynikające z braków materiałowych i technologicznych. Gwarancja nie obejmuje skutków naturalnego zużycia sprzętu oraz szkód powstałych w wyniku wykorzystania sprzętu niezgodnie z przeznaczaniem i/lub instrukcją obsługi.

2. Niepoprawne funkcjonowanie lub uszkodzenia produktu lub podzespołów wynikające z niewłaściwej obsługi, braku lub niewłaściwej regulacji lub niewłaściwa eksploatacja nie stanowią podstawy do wykonania naprawy gwarancyjnej.

3. Naprawy gwarancyjnej może dokonać wyłącznie autoryzowany serwis Producenta. W przypadku konieczności dokonania naprawy, należy przekazać sprzęt wraz z kopią dokumentu sprzedaży do autoryzowanego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do serwisu, na własny koszt.

4. Z powodu konieczności monitorowania zleceń wysyłka bezpośrednio do naszej firmy/serwisu (dotyczy zarówno napraw gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych) akceptowana jest wyłącznie po wcześniejszym wypełnieniu internetowego formularza zgłoszenia naprawy. Aby wypełnić formularz, kliknij tutaj. Przesyłki dostarczone bez uprzedniego wypełnienia formularza rejestracji naprawy nie będą obsługiwane i zostaną odesłane automatycznie do adresata.

5. Dokument zakupu z naniesionym na odwrocie lub ujętym w treści numerem seryjnym produktu lub podzespołu (jeśli występuje) stanowi jedyną podstawę do bezpłatnego dokonania naprawy gwarancyjnej. Do wysyłanego do naprawy gwarancyjnej produktu/podzespołu wystarczy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży (wszystkie strony dokumentu sprzedaży zawierające oznaczenia produktu). COELMOTORSPORT Andrzej Krygier rezerwuje sobie prawo do wglądu oryginału dokumentu sprzedaży w uzasadnionych przypadkach.

6. W okresie gwarancyjnym nastąpi bezpłatna naprawa lub wymiana części według decyzji autoryzowanego Serwisu danego Producenta, przy czym wszelkie koszty związane z naprawą ponosi COELMOTORSPORT Andrzej Krygier.

7. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego. W uzasadnionych przypadkach dłuższy termin naprawy będzie indywidualnie ustalany przez strony.

Warunki gwarancji wynikające z niniejszego dokumentu mogą zostać przeniesione na firmy lub osoby trzecie, za poinformowaniem zainteresowanych stron.

Warunki szczególnej ochrony gwarancyjnej zestawów skrętu CLM.

1. Okres ochrony wynosi 24 miesiące od daty zakupu i obejmuje WSZYSTKIE uszkodzenia podzespołów wynikające z jego użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem, włączając w to uszkodzenia spowodowane błędem kierowcy lub uszkodzeniem mechanicznym takie jak uderzenia w przeszkodę, auto innego zawodnika, krawężniki, tarki, betonowe bariery itp. włączając w to pęknięcia, złamania, wygięcia wahacza lub innego części zestawu skrętu.

2. Szczególna ochrona gwarancyjna zestawów skrętu CLM polega na jednorazowej nieodpłatnej wymianie uszkodzonego podzespołu.

3. Szczególnej ochronie podlegają wyłącznie kompletne zestawy skrętu zakupione w naszej firmie lub u autoryzowanego Sprzedawcy.

4. Szczególnej ochronie nie podlegają zestawy skrętu zakupione z tzw. "drugiej ręki".

5. Szczególnej ochronie nie podlegają podzespoły zestawy skrętu zakupione indywidualnie (pojedynczo).

6. Wymiana uszkodzonego podzespołu nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu go do naszej firmy lub Sprzedawcy oraz pokryciu kosztów przesyłki zwrotnej.

Formularz reklamacyjny