Reklamacje

Czas na zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji to zazwyczaj 2 lata, chyba że w karcie gwarancyjnej określono inaczej. Istnieje możliwość wsparcie technicznego za pośrednictwem infolinii lub czatu. Wsparcie przekaże Ci wskazówki, które często pozwolą doprowadzić części do sprawności bez potrzeby wysyłania ich do serwisu.

Wsparcie techniczne prowadzimy w godzinach od 12 do 15 od wtorku do piątku pod numerem +48 690 113 485.

Wszystkich informacji na temat reklamacji udzielamy drogą mailową pod adresem shop@coelmotorsport.com lub telefonicznie +48 690 113 485 w godzinach pracy firmy tj. od 9 do 17 od poniedziałku do piątku. 

Wszystkie zakupione towary podlegają przepisowi o 24 miesięcznej odpowiedzialności sprzedawcy. Reklamowany produkt przekazywany jest do ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy. O decyzji klient zostanie powiadomiony w ciągu 14 dni od chwili otrzymania przesyłki zwrotnej. Reklamacji nie podlegają: uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niezgodnej z instrukcją obsługi i/lub konserwacji oraz usterki powstałe na skutek złego przechowywania, użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, uszkodzeń mechanicznych lub zdarzeń losowych.

W celu złożenia reklamacji, wydrukuj formularz reklamacji, który dostępny jest poniżej. Wypełnij dane i prześlij produkt wraz z oryginałem dowodu zakupu, na adres podany w formularzu. Prosimy o zamieszczenie, w widocznym miejscu na paczce, dopisku "Dział Reklamacji". Takie działanie znacznie usprawni i przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Warunki gwarancji

Dostarczane przez nas produkty wykonano przy zastosowaniu wartościowych materiałów i nowoczesnej technologii oraz gruntownie przetestowano. Na każde urządzenie udzielamy 12-, 24- lub 36-miesięcznej gwarancji (w zależności od produktu).

Zgodnie z obowiązującym prawem umowa sprzedaży zawarta została pomiędzy Państwem a firmą w której nabyli Państwo dystrybuowany przez nas produkt (dystrybucja odbywa się również poza naszym sklepem firmowym).

W celu realizacji naprawy w oparciu o stosowane przepisy o sprzedaży konsumenckiej (zakup na paragon) lub innego rodzaju gwarancji na warunkach określonych pomiędzy Państwem a Sprzedawcą (zakup na fakturę) prosimy o kontakt ze Sprzedawcą od którego nabyli Państwo reklamowany produkt. W przypadku reklamacji wniesionej bezpośrednio do naszej firmy konieczne jest przedstawienie potwierdzenia zakupu otrzymanego od Sprzedawcy.

Uwaga: Państwa produkt może być objęty dodatkowymi programami ochrony gwarancyjnej: gwarancją producenta i/lub gwarancją dystrybutora, na warunkach każdego z tych programów.

Szczegółowe warunki gwarancji znajdą Państwo poniżej.

Wymienione dodatkowe programy ochrony gwarancyjnej nie zastępują odpowiedzialności sprzedawcy (wystawca paragonu lub faktury) z tytułu odpowiedzialności za dostawę towaru zgodnie z Umową. W oparciu o dodatkowy program gwarancyjny mogą Państwo naprawić lub wymienić uszkodzony produkt w naszej firmie. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać uszkodzony produkt na adres firmy. Wyżej wymienione dodatkowe programy gwarancyjne nie obejmują kosztów przesyłki uszkodzonych produktów do firmy i z powrotem oraz kosztów dodatkowego przeglądu (dotyczy jedynie sytuacji, gdy dołączony opis nie jest wystarczający do weryfikacji uszkodzenia).

Warunki dodatkowej ochrony gwarancyjnej firmy COELMOTORSPORT Jakub Krygier.

1. Okres gwarancji wynosi 24 lub 36 miesięcy od daty zakupu (w zależności od produktu) i obejmuje wyłącznie wady wynikające z braków materiałowych i technologicznych. Gwarancja nie obejmuje skutków naturalnego zużycia sprzętu oraz szkód powstałych w wyniku wykorzystania sprzętu niezgodnie z przeznaczaniem i/lub instrukcją obsługi.

2. Niepoprawne funkcjonowanie lub uszkodzenia produktu lub podzespołów wynikające z niewłaściwej obsługi, braku lub niewłaściwej regulacji lub niewłaściwa eksploatacja nie stanowią podstawy do wykonania naprawy gwarancyjnej.

3. Naprawy gwarancyjnej może dokonać wyłącznie autoryzowany serwis Producenta. W przypadku konieczności dokonania naprawy, należy przekazać sprzęt wraz z kopią dokumentu sprzedaży do autoryzowanego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do serwisu, na własny koszt.

4. Z powodu konieczności monitorowania zleceń wysyłka bezpośrednio do naszej firmy/serwisu (dotyczy zarówno napraw gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych) akceptowana jest wyłącznie po wcześniejszym wypełnieniu internetowego formularza zgłoszenia naprawy. Aby wypełnić formularz, kliknij tutaj. Przesyłki dostarczone bez uprzedniego wypełnienia formularza rejestracji naprawy nie będą obsługiwane i zostaną odesłane automatycznie do adresata.

5. Dokument zakupu z naniesionym na odwrocie lub ujętym w treści numerem seryjnym produktu lub podzespołu (jeśli występuje) stanowi jedyną podstawę do bezpłatnego dokonania naprawy gwarancyjnej. Do wysyłanego do naprawy gwarancyjnej produktu/podzespołu wystarczy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży (wszystkie strony dokumentu sprzedaży zawierające oznaczenia produktu). COELMOTORSPORT Jakub Krygier rezerwuje sobie prawo do wglądu oryginału dokumentu sprzedaży w uzasadnionych przypadkach.

6. W okresie gwarancyjnym nastąpi bezpłatna naprawa lub wymiana części według decyzji autoryzowanego Serwisu danego Producenta, przy czym wszelkie koszty związane z naprawą ponosi COELMOTORSPORT Jakub Krygier.

7. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego. W uzasadnionych przypadkach dłuższy termin naprawy będzie indywidualnie ustalany przez strony.

Warunki gwarancji wynikające z niniejszego dokumentu mogą zostać przeniesione na firmy lub osoby trzecie, za poinformowaniem zainteresowanych stron.

Warunki szczególnej ochrony gwarancyjnej zestawów skrętu CLM.

1. Okres ochrony wynosi 24 miesiące od daty zakupu i obejmuje WSZYSTKIE uszkodzenia podzespołów wynikające z jego użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem, włączając w to uszkodzenia spowodowane błędem kierowcy lub uszkodzeniem mechanicznym takie jak uderzenia w przeszkodę, auto innego zawodnika, krawężniki, tarki, betonowe bariery itp. włączając w to pęknięcia, złamania, wygięcia wahacza lub innego części zestawu skrętu.

2. Szczególna ochrona gwarancyjna zestawów skrętu CLM polega na jednorazowej nieodpłatnej wymianie uszkodzonego podzespołu.

3. Szczególnej ochronie podlegają wyłącznie kompletne zestawy skrętu zakupione w naszej firmie lub u autoryzowanego Sprzedawcy.

4. Szczególnej ochronie nie podlegają zestawy skrętu zakupione z tzw. "drugiej ręki".

5. Szczególnej ochronie nie podlegają podzespoły zestawy skrętu zakupione indywidualnie (pojedynczo).

6. Wymiana uszkodzonego podzespołu nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu go do naszej firmy lub Sprzedawcy oraz pokryciu kosztów przesyłki zwrotnej.

Firma NIE PROWADZI wsparcia technicznego poprzez komunikatory internetowe (takie jak Facebook, Instagram itp.) oraz nie udziela żadnych informacji o zamówieniach i reklamacjach poza wymienionymi wyżej kanałami.

Formularz reklamacyjny